Förbud mot omkörning med tung lastbil

Skylten talar om att tunga lastbilar med totalvikt över 3, 5 ton inte får köra om andra motordrivna fordon med fler hjul än två. Omkörningsförbudet gäller tills det kommer en skylt som talar om att förbudet upphör.

C29. Förbud mot omkörning med tung lastbil

One thought on “Förbud mot omkörning med tung lastbil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *