Sammanvävning

Denna skylt upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman till ett och att förarna skall anpassa sig till de nya förhållandena på platsen enligt bestämmelserna. Använd kugghjulsprincipen med ömsesidigt hänsynstagande.

E15. Sammanvävning

2 thoughts on “Sammanvävning

  1. Jag missförstod denna skylt fatalt en mörk kväll, eftersom jag tolkade den fel så att jag körde längs det högra “benet” och var helt oförberedd när snabb (som jag uppfattade flerfilig) trafik rusade fram på en väg till höger om mig direkt efter skylten vilket kändes livsfarligt! Föreslår att två assymetriska placeras ca 200 m innan mötet. “Benet” på den skylt på vars väg man färdas kan isåfall göras längre så att man otvetydigt observerar att inkommande trafik väntas snart från höger respektive vänster håll vilket markeras genom att motsvarande “ben” göres kortare. Jag har sett något liknande i Tyskland där den väg man färdas på får en skylt med motsvarande “ben” i stället är bredare.

  2. “med ömsesidigt hänsynstagande”.Det existerar tyvärr inte i trafiken längre .Den som kör snabbast vinner.Vägmärket borde förbjudas och slängas i soporna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *